Achtergrond

Velddag PG400TH


Velddag

In 2017 wordt herdacht dat het 400 jaar geleden is, dat het historische Stadhuis van Gennep werd gebouwd. In 1617 werd dit prachtige gebouw voltooid en het heeft sindsdien verschillende functies gehad. Op initiatief van gemeente Gennep bereiden diverse organisaties, waaronder Radio Club Limburg, een keur aan activiteiten voor die daar aan herinneren. Tevens wordt herdacht dat 500 jaar geleden de Reformatie begon; een gebeurtenis die in de geschiedenis van de regio waartoe Gennep behoort van grote betekenis is.

Als onderdeel van de activiteiten houdt Radio Club Limburg ook twee velddagen met gebruikmaking van de roepletters van het Special Event Station PG400TH, dat in 2017 actief is.


RCL | Velddag PG400TH

Viering van 400 jaar oude stadhuis in Gennep


Activiteiten

Een omschrijving van de activiteiten


Filters

Met de roepletters PG400TH worden twee velddagen georganiseerd op 8 en 9 juli 2017. De velddagen zijn een samenwerkingsverband met IVN, de organisatie voor natuur en duurzaamheid. De velddagen vinden ook plaats op het terrein van IVN in Gennep. Een prachtige locatie met mooie natuur en veel ruimte voor antenne´s.

PG400TH Ook een veldschuur waarin drie radioposities worden opgebouwd. In het hoofdgebouw van IVN vinden presentaties plaats.

Tijdens de velddagen worden ook demonstraties gegeven. Vanuit IVN worden bezoekers op de hoogte gebracht van de activiteiten van IVN in verband met natuur en duurzaamheid.

Door Radio Club Limburg worden - naast het maken van radioverbindingen - ook demonstraties gegeven over DARES, het opnemen van weerbeelden en wordt een vossenjacht gehouden, waarbij het publiek samen met een zendamateur op zoek gaat naar de vossen.

Team

Direct betrokkenen

De leden van RCL | Radio Club Limburg en andere personen die zijn betrokken bij velddag station PG400TH.